Krämen finns i tub och unik pump

Zovirax kräm - med en unik pump
Zovirax kräm är den enda anti-virala krämen med en pump som applikator.

Zovirax kräm kan också fås i tub.

Fördelar med kräm i pump
Pumpen garanterar:
• God hygien
• Praktisk dosering
• Robust och lätt att bära med sig

God hygien är ytterst viktigt när man har munherpes eftersom munsår är mycket smittsamt. För att Zovirax kräm ska verka optimalt är det viktigt att krämen hålls ren och fri från virus. Zovirax pump garanterar god hygien. Du bör tvätta händerna före och efter appliceringen av krämen. Undvika onödig gnidning av lesionerna eller beröring av dessa med en torkduk, för att undvika att förvärra eller sprida infektionen. Zovirax kräm pump är därför ett bra redskap i kampen mot din munherpes.Fråga ditt apotek efter en spegel till din Zovirax pump

Så här fungerar din Zovirax pump
Vid köp av Zovirax pump bör man innan man startar använda produkten pumpa flertal gånger för att få ut krämen, gäller också om man inte har använt pumpen under en tid.
Detta för att det i vissa fall kan förekomma en luftbubbla.
Ett annat sätt att komma tillrätta med detta är att antingen skaka pumpen alt banka undersidan i ett hårt underlag, så att luftbubblan försvinner.

Var kan jag köpa Zovirax kräm?
Du kan köpa Zovirax kräm på apoteket